Volejte zdarma

800 88 89 90

Finanční leasing

Leasing automobilu je finanční pronájem s následnou koupí. Klient (leasingový nájemce) tak užívá automobil, za který platí nájemné = leasingové splátky.

Po ukončení této leasingové smlouvy přechází vlastnictví automobilu od leasingové společnosti na klienta. Leasingový vztah končí a klient zůstává majitelem svého vozu.

Čím je finanční leasing výhodný?

  • snížením okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložením splácení na delší období
  • fixní úrokovou sazbou po celou dobu trvání leasingové smlouvy
  • výhodným pojištěním zahrnutým ve splátkách

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

  • zlepšením cash-flow: fixní leasingové splátky se platí průběžně
  • leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem
  • předmět financování ani leasingové závazky nejsou zahrnuty v rozvaze firmy - mimobilanční financování

Pro posuzování výhodnosti leasingu automobilů různých společností je vhodné porovnávat celkové náklady na pořízení, tj. celou peněžní částku, kterou za dobu nájmu zaplatíte.

plánovač